Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cho người đã mất tình yêu” – Brenda Hillman

Brenda Hillman.jpg

Brenda Hillman in 2016 | Photo by Hannah Ensor

Brenda Hillman (1951–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải William Carlos Williams năm 2005 và giải thơ Griffin quốc tế năm 2014. Ngoài việc giảng dạy ở St. Mary’s College nơi bà là giáo sư hàm Olivia C. Filippi về thơ, bà còn là một nhà hoạt động vì công lý xã hội và môi trường. Bà sống ở vùng vịnh San Francisco cùng với chồng mình, nhà thơ Robert Hass.

Cho người đã mất tình yêu

                          Có một vết nứt
     trong cơn ngây ngất; nó chẻ cây sồi
bằng đám cháy không lửa.
 Con chim săn mồi bỏ lại xương ngon
trong cái cây bị tách (xương sống?
     của một con chuột?) & rồi bay đi
          về một nơi trú ẩn mật…

Có người nói hãy vượt
     qua , nhưng bạn ở đây,
bao bọc nó. Mặt trời nghiêng
          rọi vào. Mang nó đi,
kẻ đọc xương, mang theo bữa tiệc.

Brenda Hillman, “For One Whose Love Has Gone,” Seasonal Works with Letters on Fire (Wesleyan University Press, 2013).

Copyright © 2013 by Brenda Hillman | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 2, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: