Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: C. P. Cavafy

“Ithaca” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ xuất sắc nhất của Hy Lạp trong thế kỷ 20. Ithaca Lúc khởi hành về Ithaca, hãy cầu nguyện con đường sẽ dài … Continue reading

August 25, 2018 · 2 Comments

“Cửa sổ” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ xuất sắc nhất của Hy Lạp trong thế kỷ 20. Cửa sổ Trong những căn phòng tối nơi tôi sống những ngày nặng … Continue reading

November 27, 2017 · Leave a comment

“Những giọng nói” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ xuất sắc nhất của Hy Lạp trong thế kỷ 20. Những giọng nói Những giọng nói tưởng tượng và thân thương của những người đã … Continue reading

November 10, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.