Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: César Vallejo

“Đá đen trên một hòn đá trắng” – César Vallejo

César Vallejo (1892–1938) là một nhà văn, nhà thơ, và nhà soạn kịch người Peru. Đá đen trên một hòn đá trắng Tôi sẽ chết ở Paris trong một cơn … Continue reading

August 14, 2018 · Leave a comment

“Tôi sẽ nói về hy vọng” – César Vallejo

César Vallejo (1892–1938) là một nhà văn, nhà thơ, và nhà soạn kịch người Peru. Tôi sẽ nói về hy vọng Tôi không đau nỗi đau này như là César … Continue reading

January 1, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.