Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những vòng nhẫn mệt” – César Vallejo

César Vallejo (1892–1938) là một nhà văn, nhà thơ, và nhà soạn kịch người Peru. Những vòng nhẫn mệt Có khao khát được trở về, yêu thương, không vắng mặt, … Continue reading

March 16, 2020 · Leave a comment

“Đám đông” – César Vallejo

César Vallejo (1892–1938) là một nhà văn, nhà thơ, và nhà soạn kịch người Peru. Đám đông Cuối trận chiến, và một người lính chết, một người đi đến chỗ … Continue reading

January 12, 2020 · Leave a comment

“Đá đen trên một hòn đá trắng” – César Vallejo

César Vallejo (1892–1938) là một nhà văn, nhà thơ, và nhà soạn kịch người Peru. Đá đen trên một hòn đá trắng Tôi sẽ chết ở Paris trong một cơn … Continue reading

August 14, 2018 · Leave a comment

“Tôi sẽ nói về hy vọng” – César Vallejo

César Vallejo (1892–1938) là một nhà văn, nhà thơ, và nhà soạn kịch người Peru. Tôi sẽ nói về hy vọng Tôi không đau nỗi đau này như là César … Continue reading

January 1, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.