Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những gì mi có thể làm” – Charles Olson

Charles Olson (1910–1970) là nhà thơ người Mỹ. Những gì mi có thể làm bởi một người đàn bà thì đau khổ khác một người đàn ông (mi có biết … Continue reading

January 30, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.