Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Chen Chen

“Khi lớn lên tôi muốn làm một danh sách của hơn nữa các khả năng” – Chen Chen

Chen Chen sinh năm 1989 ở Hạ Môn, Trung Quốc, và lớn lên ở Massachusetts. Anh hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Texas và … Continue reading

August 22, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.