Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Cynthia Zarin

“Gare du Nord” – Cynthia Zarin

Cynthia Zarin (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Bà dạy tại Đại học Yale. Gare du Nord Tơ nhạt xõa ra từ một chiếc kẹp mai rùa,      tay áo màu … Continue reading

July 19, 2021 · Leave a comment

“Bến hải” – Cynthia Zarin

Cynthia Zarin (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Bà dạy tại Đại học Yale. Bến hải Lớp phủ xám của bầu trời trên em     được may bằng ngọc lưu ly— … Continue reading

May 18, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.