Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Cynthia Zarin

“Bến hải” – Cynthia Zarin

Cynthia Zarin (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Bà dạy tại Đại học Yale. Bến hải Lớp phủ xám của bầu trời trên em     được may bằng ngọc lưu ly— … Continue reading

May 18, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.