Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Dana Gioia

Mười ba cách nghĩ về dòng thơ

Dana Gioia (1950–) là chủ tịch Quỹ Quốc gia về Nghệ thuật (NEA) của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2003–2009 và giáo sư hàm Judge Widney ngành thơ và văn hóa … Continue reading

October 16, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.