Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“trong tĩnh mịch của đêm” – Dara Wier

Dara Wier (1949–) là nhà thơ người Mỹ. Bà là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Massachusetts Amherst. Bà kết hôn với nhà thơ James Tate cho đến khi … Continue reading

March 2, 2018 · Leave a comment

“Một lời cho bạn bởi vì bạn đã ra đi” – Dara Wier

Dara Wier (1949–) là nhà thơ người Mỹ. Bà là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Massachusetts Amherst. Bà là vợ nhà thơ James Tate. Một lời … Continue reading

January 11, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.