Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“trong tĩnh mịch của đêm” – Dara Wier

Dara Wier (1949–) là nhà thơ người Mỹ. Bà là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Massachusetts Amherst. Bà kết hôn với nhà thơ James Tate cho đến khi ông qua đời năm 2015.

trong tĩnh mịch của đêm

trong tĩnh mịch của đêm
khi không một ý nghĩ
những ớn lạnh mà không một cơn gió
nào ở đâu mà tìm
không một con chim đêm nào hú
không một tia sáng mờ le lói
không con dế, con dế nào kêu
không một tiếng còi tàu nào xa gọi
không tiếng xào xạc
không ánh bập bùng
cách một cánh hoa rụng
một mình
rời khỏi mọi cánh khác
mà chẳng có ai nhìn
là cách một người bỏ chúng ta đi

Dara Wier, “in the still of the night,” Conduit (Winter 2018 Issue).

Copyright © 2018 by Dara Wier | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 2, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: