Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Báo cáo thời tiết” – David Budbill

David Budbill (1940–2016) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Mỹ. Báo cáo thời tiết Thời tiết ở đây trên núi Judevine rất khủng khiếp. Trời tối và lạnh … Continue reading

September 1, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.