Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Báo cáo thời tiết” – David Budbill

David Budbill.jpg

The poet David Budbill in his cabin in 1977 | Photo by Associated Press

David Budbill (1940–2016) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Mỹ.

Báo cáo thời tiết

Thời tiết ở đây trên núi Judevine rất khủng khiếp.
Trời tối và lạnh cả mùa đông. Ngày nào, mưa và tuyết

cũng đập vào đầu, và mặt trời không bao giờ ló rạng. Rồi
mùa xuân đến và lại mưa, và cả tuyết và bùn nữa. Và

sau đó, lũ ruồi đen ăn tươi nuốt sống bạn, rồi đến
lũ ruồi trâu, rồi đến lũ muỗi, rồi mùa thu đã đến

trước cả khi bạn kịp nhận ra là đã mùa hè. Rồi có
thể sẽ có một vài tuần thời tiết được tử tế và

rồi trời lại bắt đầu mưa và tuyết. Sống ở đây thật là
tồi tệ. Tôi không nghĩ bạn sẽ thích ở đây chút nào.

Bạn nên tìm nơi khốn khổ của riêng mình mà sống.

David Budbill, “Weather Report,” While We Still Have Feet (Copper Canyon Press, 2005).

Copyright © 2005 by David Budbill | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 1, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: