Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: David Ferry

“Hôn nhân” – David Ferry

David Ferry (1924–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Ông được trao giải thơ Lenore Marshall năm 2000, giải thơ Ruth Lilly năm 2011, và giải Sách Quốc … Continue reading

December 1, 2017 · Leave a comment

“Trong phòng đọc” – David Ferry

David Ferry (1924–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Ông được trao giải thơ Lenore Marshall năm 2000, giải thơ Ruth Lilly năm 2011, và giải Sách Quốc … Continue reading

April 15, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.