Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hôn nhân” – David Ferry

david ferry.jpg

David Ferry in 2012 | Photo by The Harvard Advocate

David Ferry (1924–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Ông được trao giải thơ Lenore Marshall năm 2000, giải thơ Ruth Lilly năm 2011, và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2012. Ông là giáo sư hưu trí hàm Sophie Chantal Hart ngành văn học Anh tại Wellesley College, nơi ông dạy và là trưởng khoa văn học Anh trong nhiều năm từ năm 1952 đến khi nghỉ hưu năm 1989.

Hôn nhân

Hai người họ ở đó bên dòng sông, như thể
Dòng sông là cuộc chuyện trò giữa họ.

Như thể những thanh âm của dòng sông
Có thể nói một cách đẹp đẽ ý nghĩa nào

Mà dòng sông biết về. Họ biết rất ít
Về cái điều mà dòng sông biết,

Ý nghĩa mà họ mỗi người luôn luôn muốn
Truyền đạt cho người kia với quyền uy

Của việc biết họ là ai mỗi người họ là ai.
Dòng sông tiếp tục nói những gì nó đang nói.

David Ferry, “Marriage,” The Threepenny Review (Fall 2017 Issue).

Copyright © 2017 by David Ferry | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 1, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: