Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tình yêu mùa đông” – Linda Gregg


Linda Gregg (1942–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1985, giải PEN/Voelcker cho thơ năm 2006, và giải William Carlos Williams năm 2009.

Tình yêu mùa đông

Tôi muốn trang trí sự im lặng này,
nhưng ngôi nhà chỉ sạch hơn
và đơn giản hơn. Chuông gió tôi treo
trên cửa dẫn nhiệt khẽ rung
khi hơi ấm bốc lên.
Tôi đã đợi quá lâu để uống cốc trà.
Nó không còn nóng. Nó chỉ ấm thôi.

Linda Gregg, “Winter Love,” Chosen by the Lion (Graywolf Press, 1994).

Copyright © 1994 by Linda Gregg | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 1, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,638 other followers

%d bloggers like this: