Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Từ đây” – Federico García Lorca

lorca

A portrait of Federico García Lorca hangs from a wall in a restaurant near the site where archeologists are searching for a mass grave of victims of the Spanish Civil War in Alfacar, near Granada. Photograph by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Federico García Lorca (1898–1936) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Tây Ban Nha.

Từ đây

Bảo các bạn tôi
rằng tôi đã chết.

Nước hát muôn đời
dưới rừng cây run rẩy.

Bảo các bạn tôi
rằng tôi đã chết.
(Sao cây dương gợn
được tấm lụa âm thanh!)

Bảo họ rằng
mắt tôi vẫn mở
và mặt tôi che
chiếc mùi xoa bất tử
màu xanh.

        À!
và không bánh mì
tôi đã đến với vì sao tôi

Federico García Lorca, “Desde aquí,” Suites (1920–1923) (1983).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 1, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: