Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: David Grossman

Viết trong bóng tối – David Grossman

David Grossman (1954–) là nhà văn người Israel. Các tác phẩm của ông đã được dịch sang gần 40 thứ tiếng và giành được nhiều giải thưởng, gần đây nhất … Continue reading

June 16, 2017 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.