Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Không lòng thương xót, những cơn mưa tiếp tục” – David St. John

David St. John (1949–) là nhà thơ người Mỹ. Ông là giáo sư ngành văn học Anh và văn học so sánh tại Đại học Nam California. Không lòng thương … Continue reading

January 7, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.