Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Không lòng thương xót, những cơn mưa tiếp tục” – David St. John

David St. John.jpg

David St. John | Photo by Peter Zhaoyu Zhou

David St. John (1949–) là nhà thơ người Mỹ. Ông là giáo sư ngành văn học Anh và văn học so sánh tại Đại học Nam California.

Không lòng thương xót, những cơn mưa tiếp tục

Ở đó có
Một cái microphone ẩn

Bên dưới cái giường
Tất nhiên tôi không nhận ra nó

Lúc đó & thật ra
Không biết mãi nhiều năm

Cho đến một ngày một
Phong thư thường màu kaki

Đến & trong đó
Một băng

Cát sét cũ đã ố
Ghi nhãn đơn giản bằng dạ đen

Anh / Tôi / Tháng Chín, 1975
& khi nghe tôi biết được một điều

Được đòi hỏi ở tôi
Qua bao năm & sự cô đơn

Mà tôi chỉ trả lời
Với cùng sự im lặng chỉ vừa

Nghe được mà tôi chọn lúc đó

David St. John, “Without Mercy, the Rains Continued,” The Auroras: New Poems (HarperCollins, 2012). This poem was first published in The New Yorker (November 8, 2010 Issue).

Copyright © 2010 by David St. John | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 7, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: