Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tận thế” – John Ashbery

John Ashbery.jpg

Photo by Lynn Davis

John Ashbery (1927–2017) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Yale Younger Poets năm 1956, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1975, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1976, giải Pulitzer cho thơ năm 1976, giải Bollingen năm 1984, huân chương Robert Frost năm 1995, giải thơ Griffin quốc tế năm 2008, và Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2011.

Tận thế

Đôi khi nó còn nhiều thời gian hơn chúng ta buồn ở,
với những người khác. Đôi khi nó thú vị.
Tôi chỉ có thể cho bạn biết cách ngăn mọi thứ khỏi xảy ra.

Đời là huyền thoại. Chúng ta rất tự tin
về đời. Chó và các sinh mệnh khác
thuyết phục chúng ta đời là rẻ mạt.

Tương lai là một bóng ma. Quá khứ,
ở đây nó nói, là một con ma nơ canh tự động.
Không phải cái chết, một trong những đại diện toàn quyền của hắn.

Biển trong góc nhìn của tôi,
đời này được thắp
bằng mọi giấc ngủ nó có thể hấp thụ.

Tôi đã từng lê la rất nhiều. Có ngày
với sự may mắn, tôi sẽ đến được quầy bán báo
và mua chút anh đào, chào những bạn bè cũ.

John Ashbery, “World’s End,” And the Stars Were Shining (Farrar, Straus and Giroux, 1994). This poem was first published in The New Yorker (February 28, 1994 Issue).

Copyright © 1994 by John Ashbery | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 6, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: