Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một ý nghĩ hạnh phúc” – Franz Wright

franz wright.jpg

Franz Wright in 2004 | Photo by Aaron Skinner for The New York Times

Franz Wright (1953–2015) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Whiting cho thơ năm 1991, giải PEN/Voelcker cho thơ năm 1996, và giải Pulitzer cho thơ năm 2004.

Một ý nghĩ hạnh phúc

Giả sử đây là ngày cuối cùng của đời tôi
(cũng có nghĩa gần như là ngày đầu)
tôi bỗng mù nhưng cái mù của tôi sáng.

Chuẩn bị cho cái được biết ở đây như cái chết;
chẳng hề thấy sợ cái từ lạ mãi mãi.
Tôi còn có thể thấy chẳng có gì ở đó

để mà sợ: vốn đã từng
đến nơi mãi mãi tôi chẳng thể nhớ lại
bất cứ thứ gì làm tôi sợ, ở đó, hoặc đau.

Cái làm tôi sợ, dường như thế, và đau
là được sinh ra. Nhưng tôi đã vượt qua nó
mà không oán giận gì. Chết, tôi tưởng tượng,

nó cũng sẽ là như thế, cô đơn hơn có lẽ,
nhưng chắc chắn không sốc hay dài hơn—
Nó tối như tôi nhớ, rồi thật sáng, thật rạng.

Franz Wright, “A Happy Thought,” God’s Silence (Knopf, 2006). This poem was also included in The Best American Poetry 2006 and The Best of the Best American Poetry (2013).

Copyright © 2006 by Franz Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 8, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: