Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lông vũ trắng dài trong ngăn kéo để dao” – Dean Young

Dean Young sinh năm 1955 ở Columbia, Pennsylvania. Tập thơ gần đây nhất của ông là Solar Perplexus (Copper Canyon Press, 2019). Ông là giáo sư về thơ tại Đại … Continue reading

July 25, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.