Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Ernesto Cardenal

“Quang cảnh từ cửa sổ xanh” – Ernesto Cardenal

Ernesto Cardenal (1925–2020) là một linh mục Công giáo, nhà thơ, và nhà cách mạng Marxist người Nicaragua. Ông giữ chức bộ trưởng văn hóa trong chính phủ Sandinista từ … Continue reading

March 4, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.