Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Thế giới hậu thực tế và mối đe dọa đối với dân chủ

Nguồn: Francis Fukuyama, “The Emergence of a Post-Fact World,” Project Syndicate, 12/01/2017. Biên dịch: Ngô Việt Nguyên | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Một trong những diễn biến nổi bật … Continue reading

February 18, 2017 · Leave a comment

Mỹ chống lại thế giới? Trump và trật tự toàn cầu mới

Nguồn: Francis Fukuyama, “US against the world? Trump’s America and the new global order,” Financial Times, 11/11/2016. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Chiến thắng … Continue reading

November 15, 2016 · 1 Comment

Dân chủ vẫn đứng ở điểm tận cùng của Lịch sử

Nguồn: Francis Fukuyama, “At the ‘End of History’ Still Stands Democracy,” Wall Street Journal, 06/06/2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Hai mươi lăm năm trước, tôi viết tiểu luận “Sự … Continue reading

September 12, 2016 · Leave a comment

Lịch sử ở tận cùng lịch sử – Francis Fukuyama

Mười lăm năm trước, trong cuốn The End of History and the Last Man tôi đã lập luận rằng nếu một xã hội muốn trở nên hiện đại thì không … Continue reading

September 8, 2016 · Leave a comment

Lời giới thiệu: The End of History and the Last Man

Francis Fukuyama lớn lên ở thành phố New York, theo học Đại học Cornell và nhận bằng tiến sĩ ngành khoa học chính trị tại Đại học Harvard. Ông hiện là … Continue reading

April 26, 2016 · 6 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.