Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự im lặng của bầy Nhân ngư” – Franz Kafka

Franz Kafka sinh năm 1883 trong một gia đình Do Thái ở Praha. Năm 1906 ông nhận bằng tiến sĩ luật và trong nhiều năm làm công chức cho một … Continue reading

July 3, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.