Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Selfie” – Frieda Hughes

Frieda Hughes (1960–) là nhà thơ người Anh. Bà là con cả của Ted Hughes và Sylvia Plath. Selfie Bạn muốn gắn mình vào sự kiện đó Với một hình … Continue reading

July 30, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.