Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Gabriela Mistral

“Mười điều răn của người nghệ sĩ” – Gabriela Mistral

Gabriela Mistral (1889–1957) là nhà thơ người Chilê. Năm 1945, với các tác phẩm thơ trữ tình của mình, bà trở thành tác giả người Mỹ Latin đầu tiên được … Continue reading

February 16, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.