Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Gary S. Becker

Các nước nghèo có thể dân chủ không?

Nguồn: Gary S. Becker, “Can Poor Countries Afford Democracy?” The Becker-Posner Blog, May. 3, 2011. Nguyễn Huy Hoàng dịch. “Các nước nghèo không thể dân chủ” là một điệp khúc phổ … Continue reading

February 13, 2015 · 1 Comment

Căn nguyên và phương thuốc chữa tham nhũng

Nguồn: Gary S. Becker, “The Causes and Cures of Corruption,” Project Syndicate, Feb. 26, 1998. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng. Trong những năm gần đây, các cáo buộc tham nhũng trong giới … Continue reading

February 1, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.