Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: George Orwell

George Orwell và nguồn gốc của cụm từ “chiến tranh lạnh”

Nguồn: Katherine Connor Martin, “George Orwell and the origin of the term ‘cold war’,” OxfordWords Blog, 19/10/2015. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Ngày 19 tháng 10 năm 1945, George Orwell … Continue reading

October 25, 2015 · 1 Comment

George Orwell viết về Mein Kampf của Hitler

Nguồn: George Orwell, “Review of Mein Kampf,” Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, ed. Ian Angus and Sonia Orwell, vol. 2: My Country Right or Left 1940-1943, (London: Secker & Warburg, 1968). … Continue reading

February 26, 2015 · 1 Comment

Văn chương và chủ nghĩa toàn trị

Nguồn: George Orwell, “Literature and Totalitarianism,” Listener, 1941. Nguyễn Huy Hoàng dịch. Từ đầu buổi nói chuyện đầu tiên (trên đài BBC), tôi đã nói rằng đây không phải là thời đại … Continue reading

December 30, 2014 · Leave a comment

Biên giới của nghệ thuật và tuyên truyền

Nguồn: George Orwell, “The Frontiers of Art and Propaganda,” Listener, 1941. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng. Tôi đang bàn về phê bình văn học, và trong thế giới mà chúng ta đang … Continue reading

December 30, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.