Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Kiệt tác là gì và vì sao có rất ít kiệt tác?

Gertrude Stein (1874–1946) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Tiểu luận “What Are Masterpieces and Why Are There So Few of Them” là một bài giảng của bà … Continue reading

June 19, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.