Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi trăng” – Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi (1798–1837) là nhà thơ vĩ đại nhất của nước Ý thế kỷ 19. Gửi trăng Hỡi vầng trăng hiền hậu ta vẫn nhớ Đã tròn năm, cũng trên … Continue reading

March 25, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.