Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Grace Paley

“Phản tình thi” – Grace Paley

Grace Paley (1922–2007) là một nhà văn, nhà thơ, và nhà hoạt động chính trị người Mỹ. Bà được trao giải Rea cho truyện ngắn năm 1993 và giải PEN/Malamud … Continue reading

December 11, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.