Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“một bài ca ở sân trước” – Gwendolyn Brooks

Gwendolyn Brooks (1917–2000) là nhà thơ người Mỹ. Bà xuất bản tập thơ đầu năm 1945 và được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1950 cho tập thơ thứ hai, … Continue reading

June 7, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.