Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Hadrian

“[Linh hồn nhỏ]” – Hadrian

Hadrian (76–138) là hoàng đế thứ 14 của Đế quốc La Mã. Ông làm thơ bằng tiếng Latin và tiếng Hy Lạp với rất ít tác phẩm còn sót lại, … Continue reading

May 2, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.