Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[Linh hồn nhỏ]” – Hadrian

Hadrian.jpg

The Three Heads of Hadrian | Photo by Elie Posner/Israel Museum

Hadrian (76–138) là hoàng đế thứ 14 của Đế quốc La Mã. Ông làm thơ bằng tiếng Latin và tiếng Hy Lạp với rất ít tác phẩm còn sót lại, trong đó có bài thơ này, được viết ít lâu trước khi ông mất.

*

Animula, vagula, blandula
Hospes comesque corporis
Quae nunc abibis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis iocos…

Linh hồn nhỏ, dịu dàng, lưu lạc,
Khách thân ta, anh bạn đồng hành,
Mi đi đâu nhạt nhòa, trơ trụi,
Sau những trò đùa nghịch tinh ranh…

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 2, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: