Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vài dòng chống lại ánh sáng” – Yehuda Amichai


lights-619042_640.jpg

Yehuda Amichai (1924–2000) “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, một trong những nhân vật hàng đầu của nền thơ ca thế giới kể từ giữa những năm 1960.”

Vài dòng chống lại ánh sáng

Khủng khiếp sao ánh sáng với đôi mắt.
Khủng khiếp sao khi phải chịu cảnh ánh sáng ngập tràn,
khó chịu sao khi làm Thành trì của Vua David hay Bức tường Than khóc
hay một diễn viên
hay cái gì tương tự.
Khủng khiếp sao ánh đèn bật trong chuồng
bởi những người nông dân khôn ngoan
để gà cứ đẻ và đẻ
nghĩ ngày dài mãi mãi.
Khủng khiếp sao ánh sáng theo cách này gieo cảm xúc,
nhảy vọt lên, luôn luôn bắt đầu yêu lần nữa,
trào tình yêu.
Đôi khi tôi vấp vào lịch sử
như một con thú nhỏ, thỏ hoặc cáo,
vấp ánh đèn một chiếc xe đi qua.
Đôi khi tôi là người lái.

Yehuda Amichai, “Some Lines Against the Light,” The New Yorker (March 19, 2006 Issue).

English translation © Leon Wieseltier | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 3, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: