Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Yehuda Amichai

“Trong đời tôi, bằng đời tôi” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, một trong những nhân vật hàng đầu của nền thơ ca thế giới kể từ … Continue reading

September 9, 2019 · Leave a comment

“Trở lại Achziv” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, một trong những nhân vật hàng đầu của nền thơ ca thế giới kể từ … Continue reading

September 7, 2019 · Leave a comment

“Mưa thu ở Tel Aviv” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, một trong những nhân vật hàng đầu của nền thơ ca thế giới kể từ … Continue reading

July 8, 2019 · Leave a comment

“Một bài thơ viết trong cơn sốt cao” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, một trong những nhân vật hàng đầu của nền thơ ca thế giới kể từ … Continue reading

July 2, 2019 · Leave a comment

“Vài dòng chống lại ánh sáng” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, một trong những nhân vật hàng đầu của nền thơ ca thế giới kể từ … Continue reading

May 3, 2019 · Leave a comment

“Con bồ câu” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, một trong những nhân vật hàng đầu của nền thơ ca thế giới kể từ … Continue reading

April 10, 2019 · Leave a comment

“Một niềm vui thầm lặng” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, một trong những nhân vật hàng đầu của nền thơ ca thế giới kể từ … Continue reading

June 29, 2017 · Leave a comment

“Trong đời một người đàn ông” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) là nhà thơ người Israel. Tờ The Times (London) đánh giá ông “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, và là một trong những … Continue reading

March 14, 2017 · Leave a comment

“Vào năm nhuận” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) là nhà thơ người Israel. Tờ The Times (London) đánh giá ông “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, và là một trong những … Continue reading

December 29, 2016 · Leave a comment

“Giờ thì bà đang thở” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, một trong những nhân vật hàng đầu của nền thơ ca thế giới kể từ … Continue reading

December 12, 2016 · Leave a comment

Mười ba bài thơ của Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) là nhà thơ người Israel. Tờ The Times (London) đánh giá ông “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, và là một … Continue reading

November 8, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.