Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Yehuda Amichai

“Một niềm vui thầm lặng” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) là nhà thơ người Israel. Tờ The Times (London) đánh giá ông “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, và là một trong những … Continue reading

June 29, 2017 · Leave a comment

“Trong đời một người đàn ông” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) là nhà thơ người Israel. Tờ The Times (London) đánh giá ông “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, và là một trong những … Continue reading

March 14, 2017 · Leave a comment

“Vào năm nhuận” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) là nhà thơ người Israel. Tờ The Times (London) đánh giá ông “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, và là một trong những … Continue reading

December 29, 2016 · Leave a comment

“Giờ thì bà đang thở” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) là nhà thơ người Israel. Tờ The Times (London) đánh giá ông “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, và là một … Continue reading

December 12, 2016 · Leave a comment

Mười ba bài thơ của Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924–2000) là nhà thơ người Israel. Tờ The Times (London) đánh giá ông “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, và là một … Continue reading

November 8, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.