Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Yehuda Amichai

“Người ta lấy nhau” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai sinh năm 1924 ở Würzburg, Đức và cùng gia đình di cư về Palestine năm 1936. Là tác giả của nhiều tập thơ tiếng Hebrew, hai tiểu thuyết … Continue reading

February 13, 2020 · Leave a comment

“Cứ ba bốn người trong một căn phòng” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai sinh năm 1924 ở Würzburg, Đức và cùng gia đình di cư về Palestine năm 1936. Là tác giả của nhiều tập thơ tiếng Hebrew, hai tiểu thuyết … Continue reading

January 19, 2020 · Leave a comment

“Giờ, khi dòng nước đang đổ ầm ầm” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai sinh năm 1924 ở Würzburg, Đức và cùng gia đình di cư về Palestine năm 1936. Là tác giả của nhiều tập thơ tiếng Hebrew, hai tiểu thuyết … Continue reading

November 12, 2019 · Leave a comment

“Sự chính xác của nỗi đau và sự nhạt nhòa của niềm vui: Cái chạm của khao khát ở mọi nơi” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai sinh năm 1924 ở Würzburg, Đức và cùng gia đình di cư về Palestine năm 1936. Là tác giả của nhiều tập thơ tiếng Hebrew, hai tiểu thuyết … Continue reading

September 24, 2019 · Leave a comment

“Trong đời tôi, bằng đời tôi” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai sinh năm 1924 ở Würzburg, Đức và cùng gia đình di cư về Palestine năm 1936. Là tác giả của nhiều tập thơ tiếng Hebrew, hai tiểu thuyết … Continue reading

September 9, 2019 · Leave a comment

“Trở lại Achziv” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai sinh năm 1924 ở Würzburg, Đức và cùng gia đình di cư về Palestine năm 1936. Là tác giả của nhiều tập thơ tiếng Hebrew, hai tiểu thuyết … Continue reading

September 7, 2019 · Leave a comment

“Mưa thu ở Tel Aviv” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai sinh năm 1924 ở Würzburg, Đức và cùng gia đình di cư về Palestine năm 1936. Là tác giả của nhiều tập thơ tiếng Hebrew, hai tiểu thuyết … Continue reading

July 8, 2019 · Leave a comment

“Một bài thơ viết trong cơn sốt cao” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai sinh năm 1924 ở Würzburg, Đức và cùng gia đình di cư về Palestine năm 1936. Là tác giả của nhiều tập thơ tiếng Hebrew, hai tiểu thuyết … Continue reading

July 2, 2019 · Leave a comment

“Vài dòng chống lại ánh sáng” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai sinh năm 1924 ở Würzburg, Đức và cùng gia đình di cư về Palestine năm 1936. Là tác giả của nhiều tập thơ tiếng Hebrew, hai tiểu thuyết … Continue reading

May 3, 2019 · Leave a comment

“Con bồ câu” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai sinh năm 1924 ở Würzburg, Đức và cùng gia đình di cư về Palestine năm 1936. Là tác giả của nhiều tập thơ tiếng Hebrew, hai tiểu thuyết … Continue reading

April 10, 2019 · Leave a comment

“Một niềm vui thầm lặng” – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai sinh năm 1924 ở Würzburg, Đức và cùng gia đình di cư về Palestine năm 1936. Là tác giả của nhiều tập thơ tiếng Hebrew, hai tiểu thuyết … Continue reading

June 29, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.