Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Và chúng ta đừng để mình phấn khích” – Yehuda Amichai

amichai yehuda

Photo by Moshe Shai/Flash90

Yehuda Amichai sinh năm 1924 ở Würzburg, Đức và cùng gia đình di cư về Palestine năm 1936. Là tác giả của nhiều tập thơ tiếng Hebrew, hai tiểu thuyết và một tập truyện ngắn, ông được trao giải nhà nước Israel cho thơ năm 1982 và trở thành viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn chương Hoa Kỳ năm 1986. Ông sống ở Jerusalem cho đến khi qua đời năm 2000.

Và chúng ta đừng để mình phấn khích

Và chúng ta đừng để mình phấn khích, vì một dịch giả
thì không được phấn khích. Lặng lẽ, chúng ta hãy truyền
lời từ người này sang người khác, từ lưỡi này sang đôi môi khác,

bất ngờ, như một người cha truyền
những đặc điểm trên mặt của cha mình cho con
mặc dù anh ta trông không giống cả hai:
anh ta chỉ là người trung gian.

Chúng ta hãy nhớ những thứ mình nắm giữ
mà đã trượt khỏi đôi tay,
bất cứ gì thuộc về chúng ta, hay không thuộc về.
Việc của chúng ta không phải là phấn khích.
Những tiếng gọi và những người cất tiếng gọi đã chìm.
Hay đó là người yêu dấu của tôi
trao cho tôi vài lời trước khi nàng bước đi
để tôi sẽ nuôi nấng chúng vì nàng.

Và chúng ta sẽ không nói với những người khác nữa
những gì đã được nói với mình. Im lặng là thừa nhận. Không,
việc của chúng ta không phải là phấn khích.

Yehuda Amichai, “And Let Us Not Get Excited,” trans. Chana Bloch and Chana Kronfeld in The Poetry of Yehuda Amichai, ed. Robert Alter (Farrar, Straus and Giroux, 2015).

Copyright © 1963 by Yehuda Amichai | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 16, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: