Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mơ-dăm-bích” – Les Murray

les murray.jpg

Leslie A. Murray (1938–2019) là nhà thơ người Úc. Ông được trao hai giải Kenneth Slessor cho thơ của thủ hiến New South Wales vào các năm 1984 và 1993, giải Grace Leven cho thơ năm 1990, giải T. S. Eliot năm 1996, và Huân chương Vàng cho thơ của Nữ hoàng Anh năm 1998.

Mơ-dăm-bích

Nước chảy ròng, con hà mã nổi lên
như cái đầu của một ai đó
ngẩng lên, với đôi mắt vẫn còn mê man,
từ một hồ khổ thơ.

Les Murray, “Dreambabwe,” Subhuman Redneck Poems (Carcanet, 1996).

Copyright © 1996 by Les Murray | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 29, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: