Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mơ-dăm-bích” – Les Murray

Leslie A. Murray (1938–2019) là nhà thơ người Úc. Ông được trao hai giải Kenneth Slessor cho thơ của thủ hiến New South Wales vào các năm 1984 và 1993, … Continue reading

April 29, 2019 · Leave a comment

“Ngôn ngữ của người điếc” – Les Murray

Leslie A. Murray (1938–2019) là nhà thơ người Úc. Ông được trao hai giải Kenneth Slessor cho thơ của thủ hiến New South Wales vào các năm 1984 và 1993, … Continue reading

August 8, 2018 · Leave a comment

“Người quay mặt đi” – Les Murray

Leslie A. Murray (1938–2019) là nhà thơ người Úc. Ông được trao hai giải Kenneth Slessor cho thơ của thủ hiến New South Wales vào các năm 1984 và 1993, giải Grace … Continue reading

December 20, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.