Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Người quay mặt đi” – Les Murray

Les Murray.jpg

Leslie A. Murray (1938–2019) là nhà thơ người Úc. Ông được trao giải Grace Leven cho thơ năm 1990, giải T. S. Eliot năm 1996, và Huân chương Vàng của Nữ hoàng Anh cho thơ năm 1998.

Người quay mặt đi

Người mà đôi mắt
không nhìn vào mắt bạn
thì cô đơn thực tình
và nhìn vào nơi người chết nhìn
tìm một đồng minh chung lý tưởng.

Les Murray, “The Averted,” Killing the Black Dog: A Memoir of Depression (Farrar, Straus and Giroux, 2011). This poem was first published in The New Yorker (March 10, 2003 Issue).

Copyright © 2003 by Les Murray | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 20, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: