Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Người quay đi” – Les Murray


Les Murray.jpg

Leslie A. Murray (1938–) là nhà thơ người Úc. Ông được trao hai giải Kenneth Slessor cho thơ của thủ hiến New South Wales vào các năm 1984 và 1993, giải Grace Leven cho thơ năm 1990, giải T. S. Eliot năm 1996, và Huân chương Vàng cho thơ của Nữ hoàng Anh năm 1998.

Người quay đi

Người có đôi mắt
không nhìn vào mắt bạn
thì cô đơn thật tình
và nhìn nơi người chết nhìn
tìm một đồng minh chung lý tưởng.

Les Murray, “The Averted,” Killing the Black Dog: A Memoir of Depression (Farrar, Straus and Giroux, 2011; first published 1997); first published in The New Yorker (March 10, 2003 Issue).

Copyright © 1997 by Les Murray | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 20, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,635 other followers

%d bloggers like this: