Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Về tình bạn” – Hagit Grossman

Hagit Grossman (1976–) là nhà thơ người Israel. Cô sống ở Tel Aviv. Về tình bạn Nếu một người bạn gọi bạn vào ban đêm dưới cửa sổ nhà bạn … Continue reading

December 6, 2017 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.