Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cho mượn sách” – Hal Sirowitz

Hal Sirowitz (1949–) là nhà thơ người Mỹ. Cho mượn sách Anh luôn cho đi, bác sĩ trị liệu của tôi nói. Anh phải học cách nhận lại. Lúc nào … Continue reading

July 10, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.