Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Cô ta nói anh ta nói” – Hanif Kureishi

Hanif Kureishi sinh năm 1954 ở Kent và học triết học tại King’s College London. Kịch bản phim My Beautiful Laundrette năm 1985 của ông được đề cử cho giải … Continue reading

July 15, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.