Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Về “For the Anniversary of My Death” của W. S. Merwin

Nguồn: Harold Bloom, “Critical Analysis of ‘For the Anniversary of My Death,’” in Bloom ed. and intro., W. S. Merwin (Bloom’s Major Poets) (Chelsea House Publishers, 2004), pp. 41–43. Biên … Continue reading

April 3, 2017 · 1 Comment

Văn chương: Đọc như thế nào và tại sao

Harold Bloom (1930–2019) là nhà phê bình văn học người Mỹ. Sau cuốn sách đầu tiên năm 1959, ông đã xuất bản gần 30 tác phẩm, trong đó có The … Continue reading

September 14, 2016 · 2 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.