Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những con hến” – Ishigaki Rin

Ishigaki Rin sinh năm 1920 ở Tokyo. Học xong trung học, bà vào làm việc tại Ngân hàng Hưng nghiệp Nhật Bản từ năm 1934 đến năm 1975. Cùng một … Continue reading

August 19, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.