Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ Trung Hoa” – J. D. McClatchy

J. D. McClatchy (1945–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là chủ tịch Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn chương Hoa Kỳ từ … Continue reading

December 2, 2019 · Leave a comment

“An phận” – J. D. McClatchy

J. D. McClatchy (1945–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là chủ tịch Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn chương Hoa Kỳ từ … Continue reading

April 11, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.