Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Jack Kerouac

Ba bài haiku Mỹ – Jack Kerouac

Jack Kerouac (1922–1969) là một tiểu thuyết gia và nhà thơ người Mỹ. Cùng William S. Burroughs và Allen Ginsberg, ông là một nhân vật tiên phong của Thế hệ … Continue reading

November 17, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.