Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Ba bài haiku Mỹ – Jack Kerouac

kerouac.jpg

Jack Kerouac hears himself on a broadcast, 1959 | Photo by John Cohen/Getty Images

Jack Kerouac (1922–1969) là một tiểu thuyết gia và nhà thơ người Mỹ. Cùng William S. Burroughs và Allen Ginsberg, ông là một nhân vật tiên phong của Thế hệ Beat.

Ba bài haiku Mỹ

Một giọt mưa từ trên
mái
Rơi vào cốc bia

*

Mặt trăng non
là móng chân
Của Chúa

*

Bị cái máy cắt cỏ cán qua,
chờ tôi đi,
Con ếch

Jack Kerouac, “Three American Haikus,” The New Yorker (March 3, 2003 Issue). These haikus were collected in Kerouac’s Book of Haikus, ed. Regina Weinreich (Penguin, 2003).

Copyright © 2003 by The Estate of Stella Kerouac| Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 17, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: