Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Làm tình với chính mình” – James L. White

James L. White (1936–1981) là nhà thơ người Mỹ. Làm tình với chính mình Khi em làm chuyện ấy, em nhớ nó thế nào với chúng ta. Rồi đôi bàn … Continue reading

December 12, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.