Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cảnh điên rồ” – James Merrill

James Merrill (1926–1995) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm 1967 và 1979, giải Bollingen năm 1973, và … Continue reading

September 28, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.